Bài toán về tính đơn điệu của hàm số

49

Với các bài toán về tính đơn điệu của hàm số các bạn cần phải nắm được lý thuyết bao gồm các định nghĩa, định lý về hàm số đồng biến, nghịch biến.

Ngoài ra, việc giải các bài tập về tính đơn điệu cũng là cần thiết.

1. Kiến thức cần ghi nhớ:

Bài toán về tính đơn điệu của hàm số

Bài toán về tính đơn điệu của hàm số-1

Bài toán về tính đơn điệu của hàm số-2

Bài toán về tính đơn điệu của hàm số-3
Bài toán về tính đơn điệu của hàm số-4

2. Ví dụ về xét sự biến thiên của hàm số: y = x4 – 2x2 + 3

Lời giải:

Bài toán về tính đơn điệu của hàm số-5

Kết luận:

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1;0) và (1;+∞)

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞;-1) và (0;1)