Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tính số bộ đội tới ăn thêm gạo – Toán tiểu học

Đề bài: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gaọ cho 750 người ăn trong 40 ngày, nhưng vì có một số người đến thêm nên anh quản lí tính ra số gạo đó chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi số người đến thêm là bao nhiêu?

Xem đáp án (click):

Số người 1 ngày ăn hết số gạo là 40x 750=30000.
Số người ăn hết số gạo đó trong 25 ngày là 30000:25=1200.
Vậy số người thêm là 1200-750=450 người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán