Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số cân nặng của bao gạo – Toán lớp 5

Nội dung bài toán như sau:

Có 3 bao gạo, nặng tổng 127kg. Lấy ra 1/4 số gạo trong Bao 1, 1/3 số gạo trong Bao 2, 2/7 số gạo trong Bao 3 thì số gạo còn lại trong ba bao bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bao nặng bao nhiêu kg?

Xem đáp án (click):
Giải:

Số gạo còn lại bao một là 1-1/4=3/4 =30/40 bao.
Số gạo còn lại bao 2 là 1-1/3=2/3=30/45 bao
Số gạo còn lại của bao 3 là 1-2/7= 5/7= 30/42 bao
Theo đề ra ta có 30/40 bao 1 bằng 30/45 bao 2 bằng 30/42 bao 3.
Coi bao một là 40 phần. Bao 2 là 45 phần thì bao 3 lad 42 phần
Số gạo bao 1 là
127÷(40+42+45)×40= 40kg
Số gạo bao 2 là 127÷(40+42+45)×45=45kg
Bao 3 là 127-40-45=42 kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán