Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Một bài toán hình trong đề thi vào 10

Nội dung bài toán như sau:

Hình thang vuông ABCD ngoại tiếp đường tròn. P, Q, R, S là tiếp điểm. M là giao điểm của PR và QS. Chứng minh rằng A, M, C thẳng hàng.

Một bài toán hình trong đề thi vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán