Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Một bài toán khó về số nguyên tố

Bài Toán: Tìm số lớn nhất có 12 chữ số, sao cho 2 chữ số liền kề nhau tạo thành một số nguyên tố, và các số nguyên tố lập được khác nhau.

Ai giải được bài toán này nào. Admin chỉ có đáp số thôi.

Xem đáp án (click):

619737131179

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán