Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số nước còn lại trong bể – Toán tiểu học

Nội dung bài toán:

Nhà Hồng có 1 cái bể hiện đang chứa 1/6 bể nước, Hồng mở vòi cho chảy tiếp vào bể thêm 3/4 bể nữa. Trong ngày nhà Hồng dùng hết 3/5 số nước đó. Hỏi số nước còn lại được mấy phần bể.

Xem đáp án (click):

Giải:
Sau khi mở vòi, nước trong bể chiếm: 1/6 + 3/4 = 11/12 (bể)
Lượng nước chảy ra chiếm: 3/5 x 11/12 = 11/20 (bể)
Lượng nước còn lại sau khi dùng chiếm 11/12 – 11/20 = 11/30 (bể)

4 Comments

Add a Comment
  1. Giải thích hộ bài toán

    1. Có đáp án rồi nhé bạn.

  2. bài toán tư duy này rất hay, mức độ nâng cao dần.

    1. cảm ơn bạn đã theo dõi, chúng tôi đã cập nhật đáp án kèm giải thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán