Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số dầu mỗi thùng – Toán lớp 4

Bài toán: Hai thùng đựng 154 lít dầu, nếu rót 15 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở thùng thứ hai bằng 4/3 số dầu ở thùng thứ nhất. Tìm số dầu ở mỗi thùng lúc đầu.

Giải:

Sau khi rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số dầu của hai thùng không đổi.

Ta có sơ đồ:

Thùng thứ nhất |—|—|—|—|
Thùng thứ hai |—|—|—|

(tổng là 154 lít)

Sau khi rót, thùng thứ nhất có:

154 : (4+3) x 3= 66 lít

Lúc đầu thùng thứ nhất có:

66+15= 81 lít

Lúc đầu thùng thứ hai có:

154 – 81= 73 lít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán