Toán lớp 3

Giải bài toán tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 3

641

Bài toán: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100

b) 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5

c) 52 + 37 + 48 + 63

Giải:

a) 37 x 18 – 9 x 14 + 100

= 37 x 2 x 9 – 9 x 14 + 100

= 9 x (37 x 2 – 14) + 100

= 9 x (74 – 14) + 100

= 9 x 60 + 100

= 540 + 100 = 640

b) 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5

= 15 x (2 + 3 – 5)

= 15 x 0 = 0

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100 =200

 

2 ( 1 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm