Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài tập nhận biết đuôi con vật nào trong ảnh

Bài tập nhận biết hình ảnh dưới đây giúp trẻ tăng cường khả năng nhận diện và định vị được một hình ảnh cần tìm kiếm.

Bài toán: Ghép đuôi phù hợp với con vật.

Bài tập nhận biết đuôi con vật nào trong ảnh

Bài tập nhận biết đuôi con vật nào trong ảnh-1

1 Comment

Add a Comment
  1. Tôi muốn xem đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán