Bài toán tìm đồng xu giả trong đề thi học sinh giỏi ở Nga

57

Bài toán dưới đây nằm trong đề thi học sinh giỏi của Nga. Hãy suy luận và đưa ra cách giải quyết trong thời gian nhanh nhất có thể.

Cho 6 đồng xu trong đó có một đồng giả. Đồng xu giả có trọng lượng khác 5 đồng thật và 5 đồng thật có trọng lượng bằng nhau.

Anna được dùng một chiếc cân (không phải cân thăng bằng) để xác định đồng xu giả. Hỏi Anna phải cân như thế nào để tìm ra đồng giả sau ba lần cân?