Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán bảng số thách thức suy luận

Bài toán bảng số thách thức suy luận này dành cho học sinh lớp 7. Không biết có bao nhiêu người giải được bài toán này đây nhỉ?

Đề bài:

Cho các số nguyên dương được sắp xếp thành một bảng như hình sau:

Bài toán bảng số thách thức suy luận

Hỏi số 2002 nằm ở cột và hàng thứ bao nhiêu trong bảng trên?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán