Bài toán bảng số thách thức suy luận

60

Bài toán bảng số thách thức suy luận này dành cho học sinh lớp 7. Không biết có bao nhiêu người giải được bài toán này đây nhỉ?

Đề bài:

Cho các số nguyên dương được sắp xếp thành một bảng như hình sau:

Bài toán bảng số thách thức suy luận

Hỏi số 2002 nằm ở cột và hàng thứ bao nhiêu trong bảng trên?