Mầm non

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay

Những bài tập dưới đây sẽ giúp các bé ở lứa tuổi mầm non phát triển tư duy về nhận biết màu sắc, hình ảnh, hình khối, rất tốt cho IQ của trẻ.

637

Mỗi bài tập là một màu, hình dạng, mẫu riêng. Đều chọn hình lấp đầy vào chỗ trống.

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-1

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-2

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-3

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-4

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-5

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-6

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-7

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-8

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-9

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-10

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ mầm non cực hay-11

Mầm non

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi

Phát triển tư duy cho trẻ từ 4 tới 6 tuổi bằng các bài tập đơn giản như điền số còn thiếu theo thứ tự, đếm số lượng, nối, chọn nhiều hơn, ít hơn.

858

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-1

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-2

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-3

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-4

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-5

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-6

Một số bài tập phát triển tư duy cho trẻ 4-6 tuổi-7

Tiểu học

Bài toán tiểu học thử tư duy logic của học sinh

319

Bài toán: Bỏ đi ít nhất bao nhiêu thừa số để tích 1x2x3x4x… x300 có tận cùng là 3?

(thầy Cao Hữu Hiền)

Xem đáp án (click):

Lời giải:
– Vì tích tận cùng là 3 (số lẻ) nên phải loại hết các thừa số chẵn.

– Tiếp theo loại các thừa số có tận cùng là 5 vì nếu còn thừa số tận cùng là 5 thì tích có tận cùng là 5.

– Tích còn lại chia thành các nhóm có tận cùng là: 1×3×7×9. Có 30 nhóm, mỗi nhóm tận cùng là 9 nên tích còn lại sẽ có tận cùng là 1.

Để tích có tận cùng là 3 thì phải bớt tiếp đi 1 thừa số có tận cùng là 7 vì 7×3 =21.

Còn lại số thừa số là: 4×30 – 1 = 119 hay bỏ đi số thừa số là:

300 – 119 = 181.

Toán lớp 7

Bài toán bảng số thách thức suy luận

354

Bài toán bảng số thách thức suy luận này dành cho học sinh lớp 7. Không biết có bao nhiêu người giải được bài toán này đây nhỉ?

Đề bài:

Cho các số nguyên dương được sắp xếp thành một bảng như hình sau:

Bài toán bảng số thách thức suy luận

Hỏi số 2002 nằm ở cột và hàng thứ bao nhiêu trong bảng trên?