Toán lớp 7

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

117

Bài 1: Số viên bi của ba bạn An, Bình, Cường tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.

Bài 2: Hai lớp 7A, 7B trồng được tất cả 102 cây. Số cây lớp 7B trồng được bằng $\dfrac {8}{9}$ số cây lớp 7A trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 3: Tính diện tích của hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng $\dfrac {2}{5}$ và chu vi bằng 28m.

Bài 4: Cuối học kì I số học sinh giỏi khối 6, 7, 8 và 9 của một trường THCS tỉ lệ với 1,5 ; 1,1; 1,3 và 1,2. Số học sinh giỏi khối 8 nhiều hơn số học snh giỏi khối 9 là 6 học sinh. Tính số học sinh giỏi của mỗi khối.

Bài 5: Tìm các số a, b, c biết rằng:

a) $\dfrac {a}{2}=\dfrac {b}{3};\dfrac {b}{5}=\dfrac {c}{4}$ và $ a-b+c=-49;$

b) $\dfrac {a}{2}=\dfrac {b}{3}=\dfrac {c}{4}$ và $ a^2-b^2+2c^2=108 $

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm