Toán lớp 7

Bài tập cộng trừ đa thức một biến

1532

Bài 1: Cho hai đa thức:

$ f( x )=2x^2-3x+x^3-4+6x-x^3-1;$

$ g( x )=3-2x^3+1-x+2x^3+x^2+3x $

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến;

b) Tìm đa thức h(x) sao cho h(x) = f(x) – g(x).

c) Tính h(2); h(-2).

Bài 2: Cho hai đa thức:

$Q( x )=x-5x^3-x^2-x^4+4x^3-x^2+3x-1 $

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến;

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Bài 3: Cho hai đa thức:

$P( x )=3x^5-5x^2+x^4-2x-x^5+3x^4-x^2+x+1;$

$Q( x )=-5+3x^5-2x+3x^2-x^5+2x-3x^3-3x^4 $

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến;

b) Tính P(x) + Q(x), P(x) – Q(x).

Bài 4: Cho đa thức $A( x )=4x^4+2x^3-x^4-x^2 $

a) Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức;

b) Tính A(-1), A$\left( \dfrac {~1}{2} \right)$.

Bài 5: Cho hai đa thức:

$ f( x )=-x^5+2x^4-x^2-1;~g( x )=-6+2x-3x^3-x^4+3x^5$.

a) Tính h(x) = f(x) – g(x) ; q(x) = g(x) – f(x) tại x = -1, x = 1, x = -2, x =2;

b) Có nhận xét gì về hai đa thức h(x) và q(x) ?

2.25 ( 4 bình chọn )

Bài Toán
https://baitoan.com
Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục
Bài viết mới
Xem thêm