Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán tìm giá trị lớn nhất của đa thức lớp 8

Bài toán: Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của đa thức sau: A=6x-{{x}^{2}}-11

Giải:

Hướng dẫn: Đưa về hằng đẳng thức thứ hai.

A=6x-{{x}^{2}}-11=-({{x}^{2}}-6x+9)-2

\,A\,\,=-\left[ {{{{(x-3)}}^{2}}+2} \right]\le -2 với mọi x.

Giá trị lớn nhất của A là -2 ⇔ x-3=0\Leftrightarrow x=3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán