Toán lớp 2

Giải bài toán tính nhanh lớp 2

658

Bài toán: Tính nhanh

a) 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 -3 + 2 – 1
=  (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 -3) + (2 – 1)

=  1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 1 x 5 = 5

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0
= (1 + 9) + (3 + 7) + (10 +0) + (8 + 2) + (6 + 4) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 10 x 5 + 5

= 50 + 5 = 55

4.25 ( 4 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (7)
  1. Nhờ mn giải hộ e bài toán lớp 2, người lớn thì tính đc chứ các cháu thì chưa biết tính kiểu này.
    Toán tính nhanh.
    a, 3-4+5-6+7-8+9
    b, 11-12+13-14+15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm