Mầm non

Bài tập cộng trong phạm vi 10 cho trẻ 5-6 tuổi bằng hình ảnh

Dưới đây là bài tập cộng trong phạm vi 10 dành cho trẻ 5 đến 6 tuổi thực hành phép cộng với các bài toán là hình ảnh dễ học.

1962

Bài tập thứ nhất viết phép cộng theo mẫu: (1+4=5) và điền vào bên dưới hình ảnh.

Bài tập cộng trong phạm vi 10 cho trẻ 5-6 tuổi bằng hình ảnh

Bài tập cộng trong phạm vi 10 cho trẻ 5-6 tuổi bằng hình ảnh-1

Không cần viết phép cộng, ghi ngay đáp án vào ngay sau dấu bằng. Ví dụ 5 cái kem cộng 3 cái kém bằng mấy cái kem thì chỉ cần ghi số vào.

Bài tập cộng trong phạm vi 10 cho trẻ 5-6 tuổi bằng hình ảnh-2

Bài tập tiếp theo: Đặt phép tính theo hàng dọc để cộng.

Bài tập cộng trong phạm vi 10 cho trẻ 5-6 tuổi bằng hình ảnh-3

Bài tập khó hơn: Điền số còn thiếu vào dấu ba chấm sao cho phù hợp.

Bài tập cộng trong phạm vi 10 cho trẻ 5-6 tuổi bằng hình ảnh-4

Bài tập cuối cùng là tô màu vào phép cộng dựa theo đáp án trên cùng. Chẳng hạn 1+5=6 thì tô màu tím vào phép tính.

Bài tập cộng trong phạm vi 10 cho trẻ 5-6 tuổi bằng hình ảnh-5

*Download file word Bài tập cộng trong phạm vi 10 cho trẻ 5-6 tuổi bằng hình ảnh.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.

Mầm non

Dạy bé 5 tuổi làm phép cộng đơn giản

Dạy bé điền vào dấu ba chấm các con số và thực hiện làm phép cộng dựa vào hình ảnh bên dưới.

1048

Dạy bé 5 tuổi làm phép cộng đơn giản

Mầm non

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản

Những bài tập dưới đây sẽ giúp các bé mầm non tập làm quen dần với những phép cộng trừ đơn giản, chuẩn bị cho các phép cộng trừ phức tạp sau này.

1142

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản-1

Vài bài toán dạy bé mầm non làm phép cộng trừ đơn giản-2

Tiểu học

Vài bài toán phép cộng trừ trong phạm vi 20 – Toán lớp 1

1128

Dựa vào đề bài viết ra phép tính và tính:

1) Trên lá cây có 16 con sâu đã bỏ đi 9 con, hỏi trên lá cây còn mấy con sâu?

2) Trong vườn hoa nở 13 bông hoa đã ngắt đi 5 bông hỏi trong vườn hoa còn lại mấy bông hoa?

3) Bạn Hồng có 8 chiếc kẹo mẹ lại cho thêm 7 chiếc nữa hỏi bạn Hồng có tổng cộng bao nhiêu chiếc kẹo?

4) Gấu con có 10 bắp ngô sau đó lại bẻ thêm 4 bắp nữa hỏi gấu có tổng cộng bao nhiêu bắp ngô?