Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tìm số tiếp theo – Toán tư duy lớp 2

Em hãy tìm số tiếp theo:
a) 1, 3, 5, 7, 9, …..

b) 1, 4, 7, 10, 13, …..

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, ….

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

a) 1, 3, 5, 7, 9, 11

Giải thích: Điền vào số 11 vì đây là dãy số cách đều 2 đơn vị, hoặc là dãy số lẻ liên tiếp.

b) 1, 4, 7, 10, 13, 16

Giải thích: Điền vào số 16 vì đây là dãy số cách đều 3 đơn vị.

c) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22

Giải thích: Điền vào số 22 vì dãy số tuân theo quy luật số sau bằng số trước cộng các số tăng thêm 1 đơn vị.

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

4 + 3 = 7

7 + 4 = 11

11 + 5 = 16

16 + 6 = 22

4 Comments

Add a Comment
  1. Giải thích hộ bài toán

    1. Có đáp án rồi nhé bạn.

  2. bài toán tư duy này rất hay, mức độ nâng cao dần.

    1. cảm ơn bạn đã theo dõi, chúng tôi đã cập nhật đáp án kèm giải thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán