Toán lớp 2

Bài toán tìm số chữ số có điều kiện lớp 2

552

Bài toán 1: Từ 9 đến 55 có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

Giải:

Chữ số hàng chục là 1: 10

Chữ số hàng chục là 2: 20, 21

Chữ số hàng chục là 3: 30, 31, 32

Chữ số hàng chục là 4: 40, 41, 42, 43

Chữ số hàng chục là 5: 50, 51, 52, 53, 54

Vậy có tất cả: 1+2+3+4+5 = 15 số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

Bài toán 2: Từ 9 đến 55 có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị?

Giải:

Chữ số hàng chục là 1: 8 số

Chữ số hàng chục là 2: 7 số

Chữ số hàng chục là 3: 6 số

Chữ số hàng chục là 4: 5 số

Chữ số hàng chục là 5: 0 số

Vậy có 8+7+6+5=26 số

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm