Dạng toán 1: Tuổi hiện nay

Ví dụ 1: Ba năm trước tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Biết tuổi con hiện nay là 10 tuổi. Tính tuổi mẹ hiện nay.

Giải

Tuổi con 3 năm trước là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Tuổi mẹ 3 năm trước là:

7 x 5 = 35 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

35 + 3 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi

Dạng toán 2: Tuổi trước đó

Ví dụ 2: Năm nay con 7 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi ba năm trước cả hai mẹ con là bao nhiêu tuổi.

Giải

Tuổi mẹ hiện nay là:

7 x 5 = 35 (tuổi)

Tuổi mẹ ba năm trước là:

35 – 3 = 32 (tuổi)

Tuổi con ba năm trước là:

7 – 3 = 4 (tuổi)

Tuổi mẹ và con ba năm trước là:

32 + 4 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Dạng toán 3: Tuổi sau đó

Ví dụ 3: Mẹ sinh con năm 24 tuổi. Khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi.

Bài giải:

Mẹ sinh con năm 24 tuổi có nghĩa là mẹ hơn con 24 tuổi.

Tuổi con lúc đó là

24: (4 – 1) = 8 (tuổi)

Tuổi mẹ lúc đó là

8 x 4 = 32 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 32 tuổi

Con: 8 tuổi

*Một số bài tập tính tuổi lớp 3 tự luyện:

Bài 1: Tuổi của bố Huy, mẹ Huy và tuổi của Huy cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Huy có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Huy 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người?

Bài 2: Tuổi của Huy sau đây 3 năm gấp 3 lần tuổi của Huy trước đây 3 năm. Hỏi hiện nay Huy bao nhiêu tuổi?

Bài 3: Tuổi của Hiếu bằng 1/10 tuổi của bố và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Hiếu bao nhiêu tuổi?

Bài 4: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ?

Bài 5: Hiện tại mẹ hơn con 25 tuổi, hỏi 5 năm nữa mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?

Bài 6: Hiện tại tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 20 tuổi, hỏi 5 năm nữa tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là bao nhiêu tuổi?

Bài 7: Năm nay (năm 2011) Huy 10 tuổi và em của Huy 6 tuổi. Hỏi Huy sinh năm nào? Đến năm 2018 em của Huy bao nhiêu tuổi?

Bài 8: Hiện nay em 4 tuổi còn anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Bài 9: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp mấy lần tuổi em?

Bài 10. Mẹ hơn con 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Hướng dẫn giải bài toán tính tuổi cơ bản trong chương trình Toán lớp 4.

Trước tiên là dạng bài tập cho biết Hiệu và Tỉ số tuổi của hai người.

Giải bài toán tính tuổi lớp 4 cơ bản

Tiếp theo là dạng bài tập cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người.

Giải bài toán tính tuổi lớp 4 cơ bản-1

Bài toán: Tổng số tuổi của mẹ và con nhiều hơn tuổi con là 50 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

Giải:

Ta có: (Tuổi mẹ + tuổi con) – tuổi con = 50 tuổi

Tuổi mẹ = 50 tuổi

Tuổi của con là: 50 – 27 = 23 tuổi

Dưới đây là dạng bài toán ôn thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh:

Hiện nay tuổi anh gấp 1,5 lần tuổi em và tuổi mẹ gấp đôi tổng số tuổi của hai anh em. 5 năm nữa, tuổi mẹ gấp 1,5 lần tổng số tuổi của hai anh em. Tính tuổi em hiện nay?

Lời giải:

Hiện nay:
2 con !—!—!—!—!
Mẹ. !—!—!…!—! ( 8 đoạn )
5 năm sau 2 con tăng 2 đoạn & mẹ tăng 1 đoạn như thế:
2 con !—!—!—!—!—!—!
Mẹ. !—!—!….!—! ( 9 đoạn )
Theo sơ đồ mỗi đoạn thẳng tương ứng với 5 năm
Tuổi 2 con hiện nay
4 x 5 = 20 tuổi
Tuổi em hiện nay
20 : ( 1 + 1,5 ) x 1 = 8 tuổi

Đề bài cho số cừu, dê và yêu cầu tính tuổi thuyền trưởng khiến học sinh loay hoay tìm câu trả lời.

Học sinh lớp 5 của một trường tiểu học ở Nam Sung, Tứ Xuyên, Trung Quốc được yêu cầu tính tuổi của thuyền trưởng nếu có 26 con cừu và 10 con dê trên thuyền, South China Morning Post đưa tin ngày 28/1.

Học sinh đưa ra rất nhiều đáp án. “Thuyền trưởng ít nhất phải 18 tuổi vì nếu nhỏ hơn thì luật pháp không cho phép vận hành con thuyền”, một em viết.

“Thuyền trưởng 36 tuổi. Vì ông ta là người yêu bản thân nên số lượng con vật đưa lên thuyền bằng số tuổi của mình”, em khác suy luận.

Bài toán tính tuổi không thể giải của học sinh Trung Quốc
Bài toán lạ dành cho học sinh tiểu học Trung Quốc

Phòng giáo dục địa phương cho biết không có đáp án cố định cho bài toán này và mục đích chính là kiểm tra tư duy phản biện của học sinh. Một học sinh khác nói lên suy nghĩ của nhiều người: “Chúng ta không thể chắc chắn về đáp án. Số cừu và dê không liên quan gì đến tuổi của thuyền trưởng”.

“Vai trò của giáo dục không chỉ là truyền đạt nội dung theo tiêu chuẩn. Mỗi câu trả lời phản ánh một tính cách khác biệt. Câu hỏi có thể mang lại nhiều đáp án là một câu hỏi tốt”, đại diện cơ quan này nói, khẳng định sẽ tiếp tục đưa ra những câu hỏi tương tự và hoan nghênh phản hồi của công chúng.

Tuy nhiên, một số người chỉ trích cách tiếp cận không hợp lý. “Câu hỏi này chẳng dính dáng gì đến toán học. Nó không giúp kiểm tra khả năng làm toán của học sinh”, họ bình luận.