Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Năm: 2019

Bài tập nhận biết hình dạng tròn, tam giác, chữ nhật, hình vuông cho trẻ 5 tuổi

Dưới đây là các bài tập tô màu giúp các bé 5 tuổi nhận biết hình dạng các hình: tròn, tam giác, chữ nhật. Bài tập phát triển trí tưởng tượng cho trẻ. Khác nhau về hình dạng Bé đánh dấu vào đồ vật có hình dạng khác với những hình còn lại. Hình tam […]

Một số bài tập chia đa thức cho đa thức – Toán lớp 8

Dưới đây là một số bài tập chia đa thức cho đa thức trong chương trình Đại số 8 – Toán lớp 8. Bài 1: Thực hiện phép chia: Bài 2: Làm phép chia bằng cách áp dụng hằng đẳng thức: Bài 3:Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi […]

Một số bài tập phân tích đa thức thành nhân tử – Toán lớp 8

Dưới đây là một số bài tập phân tích đa thức thành nhân tử cơ bản trong chương trình Đại số 8 – Toán lớp 8. Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Bài 3: Phân tích các đa thức […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán