Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán tính tổng lớp 6 bằng 2 cách

Nội dung bài toán: Tính tổng 1+2-3-4+5+6-7-8+….993+994-995-996+997+998.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

1+2-3-4+5+6-7-8+….993+994-995-996+997+998
= 1 + (2 – 3 – 4 + 5) + (6 – 7 – 8 + 9) + … + (994 – 995 – 996 + 997) + 998
= 1 + 0 + 0 + … + 0 + 998
= 1 + 998
= 999

Cách 2:

1+2-3-4+5+6-7-8+…+993+994-995-996+997+998=
(998 – 996) + (997 – 995) + ( 994 – 992) +( 993 – 991) +… +( 10-9) +( 9-7) + ( 6-4) + (5-3) + (2-0)+1
Từ 0 đến 998 ( trừ số 1) có 998 số => có 499 cặp số . Mỗi cặp là 1 hiệu có giá trị bằng 998 – 996=2
Vậy có 2x 499 +1=998 +1=999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán