Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tính tổng với dãy số chẵn – Toán lớp 4

Bài toán: Tính tổng sau: 12+14+16……+98+100=

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Gợi ý giải:

Áp dụng công thức tìm số số hạng của dãy số cách đều : ( số cuối – số đầu) : khoảng cách +1 hay (100-12):2+1=45 số hạng. Sau đó tính tổng dãy số cách đều ( số đầu + số cuối) x số số hạng :2 hay (12+100) x 45:2 =?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán