Toán lớp 6

Bài toán Tìm số tự nhiên X lũy thừa nâng cao lớp 6

47

Bài toán: Tìm số tự nhiên x

biết x+33x+1 đều là lũy thừa của 2.

Giải:

+) \displaystyle x=0

(không thỏa mãn)

+) \displaystyle x=1

(thỏa mãn)

+) \displaystyle x>1

suy ra \displaystyle 3x+1>x+3. Đặt \displaystyle 3x+1=2^{m}; \displaystyle x+3=2^{n} (với \displaystyle m>n)

\displaystyle 3\cdot 2^{n}-2^{m}=8

\displaystyle 2^{n}\cdot (3-2^{{m-n}})=8\displaystyle n=3,\text{ }m=4

\displaystyle x=5

.

Vậy \displaystyle x=1,\text{ }x=5

là giá trị cần tìm.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm