Toán lớp 6

Một số bài toán tìm Tập hợp, Bội chung

1961

Bài 1: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:

a, BCNN (60;280)       b, BCNN(84;108)                   c, BCNN(13;15)         d, BCNN(10;12;15)

Bài 2: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:

a, BCNN(8;9;11)        b, BCNN(24;40;168)              c, BCNN(40;52)         d, BCNN(42;70;180)

Bài 3: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:

a, BCNN(770;220)     b, BCNN(154;220)                 c, BCNN(12;36)         d, BCNN(28;56;560)

Bài 4: Tìm các tập hợp sau rồi tìm BC của chúng:

a, BCNN(25;39)         b, BCNN(100;120;140)

Bài 5: Tìm BCNN của:

a, 51 ; 102 và 153;                  b, 15 ; 18 và 120;        c, 600 ; 840 và 37800;             d, 72 ; 1260 và 2520.

Bài 6: Cho a = 15, b = 25. Hãy tìm:

a, BCNN của (a; b);                b, BC (a; b) nhỏ hơn 300

Bài 7: Cho các số tự nhiên 16 , 25 và 32. So sánh

a, BCNN (16; 25) và BCNN (16; 32);                        b, BCNN (16; 25) và BCNN (25; 32);

c, BCNN (16; 32) và BCNN (25; 32).

Bài 8: Trong các số sau đây, BCNN gấp mấy lần ƯCLN

a, 42; 63 và 105;                     b, 80; 120 và 1000?

Bài 9: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a 15 và a 18

Bài 10: Tìm các BC nhỏ hơn 200 của 30 và 45

Bài 11: Tìm số tự nhiên x biết rằng x $ \vdots $ 12, x $ \vdots $ 21 và x $ \vdots $28 và 150<x<300

Bài 12: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a 126 và a 198

Bài 13: Tìm các bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400

Bài 14: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng: a$ \vdots $ 40 ,a $ \vdots $220 và a$ \vdots $ 24

Bài 15: Tìm các bội chung có ba chữ số của 50,125 và 250

Bài 16: Tìm các BC lớn hơn 100 nhưng nhỏ hơn 400 của 8 và 15

Bài 17: Tìm các BC có 3 chữ số của 21 , 35 và 175

Bài 18: Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0, biết rằng: x $ \vdots $126 và x $ \vdots $198.

Bài 19: Tìm BCNN (a, b, c), biết rằng a là số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số, b là số tự nhiên lớn nhất có ba chữa số và c là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số.

5 ( 1 bình chọn )

Bài Toán
https://baitoan.com
Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục
Bài viết mới
Xem thêm