Toán lớp 6

Một số bài toán tìm Tập hợp, Ước chung

1675

Bài 1: Tìm các tập hợp sau:

a, ƯCLN (12;30)                     b, ƯCLN (8;9)                        c, ƯCLN (8;12;15)      d,ƯCLN (24;16;8 )

Bài 2: Tìm các tập hợp sau:

a, ƯCLN (56;140)                   b, ƯCLN (24;84;180)              c, ƯCLN (60;180)       d,ƯCLN (15;19)

Bài 3: Tìm các tập hợp sau:

a, ƯCLN (16;80;176)             b, ƯCLN (18;30;77)               c, ƯCLN (180;234)    d, ƯCLN (60;90;135)

Bài 4: Tìm các tập hợp sau:

a, ƯC(8;12)                             b, ƯC(40;60)                           c, ƯC(28;39;25)          d, ƯC(36;60;72)

Bài 5: Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho 420$ \vdots $ a và 700 $ \vdots $a

Bài 6: Tìm các ước lớn hơn 20 của 144 và 192

Bài 7: Tìm số tự nhiên x biết rằng 112$ \vdots $x , 140$ \vdots $x và 10<x<20

Bài 8: Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 480$ \vdots $a và 600$ \vdots $a

Bài 9: Tìm số tự nhiên x biết rằng 126$ \vdots $x và 210$ \vdots $x và 15<x<30

Bài 10: Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15

Bài 11: Tìm các tập hợp sau:

a, ƯC(60;88)               b, ƯC(150;168;210)                c, ƯC(10;20;70)                d,ƯC(5661;5291;4292)

Bài 12: Tìm các tập hợp sau:

a,ƯC(12;48)                b, ƯC(24;36)                           c, ƯC(72;36;180)              d, ƯC(36;80;156)

Bài 13: Tìm các tập hợp sau:

a, ƯC(28;77;45)          b, ƯC(36;60;72)                      c, ƯC(360;600;840)          d, ƯC(108;162)

Bài 14: Tìm số tự nhiên a biết rằng 720$ \vdots $a và 540$ \vdots $a và 70<a<100

Bài 15: Tìm số tự nhiên b biết rằng 120$ \vdots $b, 300$ \vdots $b và b>20

0 ( 0 bình chọn )

Bài Toán
https://baitoan.com
Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục
Bài viết mới
Xem thêm