Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Tìm số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54?

Bài toán: Tìm số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54?

Đây là dạng toán cơ bản trong chương trình số học 6.

Các số chia hết cho số a thì là bội của số a.

Số b chia hết cho những số nào thì các số đó là ước của b.

Xem đáp án (click):Gợi ý giải:

Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;….

Các số là ước của 54 là: 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54.

Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54

Vậy có 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán