Bài toán: Từ 100 đến 500 có tất cả bao nhiêu chữ số 0?

8

Bài toán đưa ra: Từ 100 đến 500 có tất cả bao nhiêu chữ số 0?

Có bao nhiêu người làm được bài toán trên, nên nhớ chỉ là bài toán tiểu học thôi nha.