Toán lớp 5

Tính số cam ở mỗi rổ lúc đầu

1499

Bài toán: Số cam ở rổ thứ nhất bằng 3/7 số cam ở rổ thứ hai. Sau khi chuyển 3 quả từ rổ thứ hai sang rổ thứ nhất thì lúc này số cam ở rổ thứ nhất bằng 3/5 số cam ở rổ thứ hai. Tính số cam ở mỗi rổ lúc đầu?

Giải:

Ban đầu số cam ở rổ thứ nhất bằng 3/7 rổ thứ hai nên rổ thứ hai lúc đầu bằng 7/3 rổ thứ nhất hay bằng 7/10 tổng số cam

Lúc sau rổ thứ nhất bằng 3/5 rổ thứ hai hay nên rổ thứ hai bằng 5/3 rổ thứ nhất hay bằng 5/8 tổng số cam

Như vậy 3 quả cảm ứng với

7/10 – 5/8 = 3/40 tổng số cam

Vậy tổng số cam lúc đầu là

3 : 3/40 = 40 quả

Sau khi chuyển rổ thứ hai có số quả cam là:

40 x 5/8 = 25 quả

Lúc đầu rổ thứ hai có số quả cam là:

25 + 3 = 28 quả

Lúc đầu rổ thứ nhất có số quả cam là:

40 – 28 = 12 quả

0 ( 0 bình chọn )

Bài Toán
https://baitoan.com
Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
Ý kiến bạn đọc (2)
  1. Bài trên đã giải sai, kết quả rổ thứ nhất bằng 18 quả, rổ thứ hai bằng 42 quả, tổng số cam là không đổi và bằng 60 quả. Đơn giản là: coi số cam ở rổ 2 là một đơn vị và lấy phần cam rổ thứ nhất đã cho trừ cho nhau được 1/6 phần cam tương ứng với 3 quả, tức là 1 phần cam có 6 quả. Ok!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục
Bài viết mới
Xem thêm