Toán lớp 5

Lúc đầu mỗi giá sách có bao nhiêu cuốn sách?

379

Bài toán: Ba giá sách của một thư viện có tất cả 715 cuốn sách. Sau khi di chuyển đi 1/5 số sách ở giá thứ I, 1/6 số sách ở giá thứ II và 1/9 số sách ở giá thứ III thì số sách còn lại ở ba giá sách bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi giá sách có bao nhiêu cuốn sách?

Giải

Phân số chỉ số sách còn lại mỗi ngăn bằng nhau nên 4/5 (I)=5/6(II)=8/9(III) hay 40/50(I)=40/48(II)=40/45(III)

Do đó coi số sách ngăn I là 50 phần, ngăn II 48 phần thì sách ở ngăn III sẽ là 45 phần

Như thế mỗi phần có số sách là 715:(50+48+45)=5 cuốn

Số sách ngăn I lúc đầu là: 5 x 50 = 250 cuốn

Số sách ngăn II lúc đầu là: 5 x 48 = 240 cuốn

Số sách ngăn III lúc đầu là: 5 x 45 = 225 cuốn

5 ( 1 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm