Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Giải bài toán nâng cao lớp 5: Tìm số gạo

Bài toán: Cửa hàng có một số gạo. Buổi sáng bán được \displaystyle \frac{1}{3} số gạo và 150kg. Buổi chiều bán được \displaystyle \frac{1}{5} số gạo còn lại và 200kg thì vừa hết. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ?

Giải:

200kg gạo ứng với: \displaystyle 1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5} (số gạo còn lại)

⇒ Sau buổi sáng còn lại số kg gạo là:

\displaystyle 200:\frac{4}{5}=250 (kg)

200 + 150 = 400 kg gạo ứng với: \displaystyle 1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3} (số gạo của cửa hàng)

⇒ Số gạo cửa hàng bán được là:

\displaystyle 400:\frac{2}{3}=600 (kg) = 6 tạ

Đáp số: 6 tạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán