Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán đào ao – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: Để xây một cái ao thì 50 người làm trong 42 ngày, 15 ngày sau có thợ đến làm giúp thì xong trước 12 ngày. Hỏi có bao nhiêu thợ đến giúp?

Giải:

Sau khi làm 15 ngày thì khối lượng công việc 50 người làm trong số ngày là:

42 – 15= 27 (ngày)

Số ngày còn phải làm nếu có người đến thêm là:

27 – 12= 15( ngày)

Số thợ cần làm hết công việc trong 15 ngày là:

50 x 27 : 15= 90 (người)

Số người đến thêm là:

90 – 50= 40 (người)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán