Toán lớp 7

Bài tập Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức – Toán lớp 7

640

Bài toán 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức:

a) $ A=\left| {2x-\dfrac{1}{3}} \right|-\dfrac{7}{4}$

b) $ B=\dfrac{1}{3}\left| {x-2} \right|+2\left| {3-\dfrac{1}{2}y} \right|+4$

Bài toán 11: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

a) $ A=\dfrac{9}{4}-\dfrac{1}{4}\left| {1+2x} \right|$

b) $ B=\dfrac{{2018}}{{2019}}-\left| {x-\dfrac{5}{6}} \right|$

Bài toán 12: Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức:

a) $ A=4,85+\left| {5,1-x} \right|$

b) $ B=-4,9+\left| {x+2,9} \right|$

c) $ C=-\left| {x+\dfrac{5}{7}} \right|+\dfrac{4}{{13}}$ d) $ D=\dfrac{1}{{3+\dfrac{1}{2}\left| {2x-3} \right|}}$

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm