Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tính tiền lãi – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: Một người gửi tiết kiệm một số tiền ở ngân hàng. Biết rằng sau 1 tháng người đó rút thì được số tiền lãi là 250 000 đồng, nếu sau 2 tháng người đó mới rút thì được số tiền lãi là 502 000 đồng. Hỏi nếu sau 3 tháng người đó mới rút thì sẽ được bao nhiêu tiền lãi?

Giải:

Nếu lãi không nhập gốc thì mỗi tháng lãi số tiền là: 250 000 đồng.

Như vậy sau tháng thứ hai, số tiền lãi của tháng 1 là 250 000 tạo ra lãi ở tháng thứ 2 là:

502 000 – 250 000 x 2 = 2000 (đồng)

Tỷ số lãi suất ngân hàng là:

2000 : 250 000 = 0,008 = 0,8%

Lãi nhận được sau 3 tháng sẽ là:

502 000 + 250 000 + 502 000 x 0,8% = 756 016 (đồng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán