Toán lớp 5

Một số bài Toán lớp 5 giải bằng cách tính ngược từ cuối lên

1927
Nội dung bài viết

  MỘT SỐ BÀI TOÁN GIẢI BẰNG CÁCH “TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI LÊN”

  1) Tìm một số biết lấy số đó gấp lên 2 lần rồi cộng với 10, được bao nhiêu chia cho 4 thì kết quả bằng 20.

  2) Tìm một số, biết lấy số đó cộng với 6 rồi chia cho 5, lấy thương tìm được trừ đi 2 được bao nhiêu nhân với 8 thì kết quả cuối cùng là 32.

  3) An, Bình, Chi sưu tầm được tất cả 108 tem. Nếu An cho Bình 10 cái, Bình cho Chi 8 cái, thì số tem của ba bạn sẽ bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu tem ?

  4) Mạnh, Hùng, Dũng và Minh có một số quyển vở. Mạnh lấy $ \frac{1}{3}$số vở để dùng, Hùng lấy $ \frac{1}{3}$ số còn lại, Dũng lấy $ \frac{1}{3}$ số còn lại sau khi hai bạn Mạnh và Hùng đã lấy, cuối cùng Minh dùng nốt 8 quyển. Hỏi lúc đầu cả bốn bạn có bao nhiêu quyển vở ?

  5) Mẹ cho hai anh em một số tiền mua sách. Nếu anh cho em một số tiền đúng bằng số tiền của em, rồi em lại cho anh số tiền đúng bằng số còn lại của anh thì em có 3500 đồng và anh có 3000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi người được mẹ cho bao nhiêu đồng ?

  6) Một người bán cam, lần thứ nhất người đó bán $ \frac{1}{2}$ số cam và 1 quả. Lần thứ hai người đó bán $ \frac{1}{2}$ số cam còn lại và 1 quả. Lần thứ ba người đó bán $ \frac{1}{2}$ số cam còn lại và 1 quả. Cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi số cam lúc đầu 2 có hao nhiêu quả ?

  7) Một quầy vải bán lán thứ nhất 2m, lần thứ hai bán $ \frac{1}{2}$ số mét còn lại và $ \frac{1}{2}$m, lần thứ ba bán $ \frac{1}{2}$ số mét còn lai sau hai lần bán và $ \frac{1}{2}$m, lần thứ tư bán $ \frac{1}{2}$ số mét còn lại sau ba lần bán và $ \frac{1}{2}$m, như vậy là vừa hết. Hòi quầy đó đã bán tất cả bao nhiêu mét vải ?

  8) Lớp 5A tham gia học may, ngày thứ nhất có $ \frac{1}{6}$ số hoc sinh của lớp và 2 em tham gia, ngày thứ hai có $ \frac{1}{4}$số còn lại và 1 em tham gia, ngày thứ ba có $ \frac{2}{5}$ số còn lại sau hai ngày và 3 em tham gia, ngày thứ tư có $ \frac{1}{3}$ số còn lại sau ba ngày và 1 em tham gia. Cuối cùng còn lại 5 em chưa tham gia. Hòi lớp 5A có bao nhiêu học sinh ?

  9) Một người bán dưa, bán lần thứ nhất $ \frac{1}{2}$ số dưa cộng với $ \frac{1}{2}$ quả, lần thứ hai bán $ \frac{1}{2}$ số dưa còn lại cộng với $ \frac{1}{2}$ quả, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm đều bán như vậy, bán đến lần thứ sáu thì hết số dưa. Hỏi người đó đã bán tất cả bao nhiêu quả dưa ?

  10) An, Bình, Chi và Dũng mỗi người có một số nhãn vở khác nhau. An cho 3 bạn mình mỗi bạn một số nhãn vở bằng số nhãn vở của mỗi bạn hiện có, sau đó Bình lại cho 3 bạn của mình mỗi bạn một số nhãn vở như mỗi bạn hiện có, rồi sau đó Chi, Dũng cũng như vậy, cuối cùng mỗi bạn có 16 nhãn vở. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu nhãn vở ?

  11) Một người bán khoai cho 3 người : Người thứ nhất mua $ \displaystyle \frac{1}{4}$ số khoai và l0kg. Người thứ hai mua $ \displaystyle \frac{5}{{11}}$ số khoai còn lại và l0kg, người thứ ba mua 50kg thì hết. Hỏi số lượng khoai đã bán là bao nhiêu ki-lô-gam ?

  12) Một học sinh đọc 1 quyển truyện trong 3 ngày. Ngày đầu em đọc được $ \displaystyle \frac{1}{5}$ số trang và 16 trang. Ngày thứ hai đọc được $ \displaystyle \frac{3}{{10}}$ số trang còn lại và 20 trang, ngày thứ ba em đọc được $ \displaystyle \frac{3}{4}$ số trang còn lại và 30 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang ?

  13) Kiên, Hoà và Bình có tất cả 24 quyển vở. Nếu Kiên cho Hoà một số vở bằng số vở Hoà hiện có, rồi Hoà lại cho Bình một số vở bằng số vở Bình hiện có, rồi Bình lại cho Kiên một số vở bằng số vở Kiên hiện có thì lúc đó ba bạn đều có số vở bằng nhau.

  Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu vở ?

  14) Người ta chuyển 40 tấn gạo từ kho A sang kho B rồi lại chuyển từ kho B sang kho A một số gạo gấp 3 lần số gạo còn lại ở kho A. Tiếp tục chuyển thêm 2 đợi như thế nữa thì cuối cùng ở kho A có 480 tấn gạo, kho B có 20 tấn. Hỏi mỗi kho lúc đầu có bao nhiêu tấn gạo ?

  0 ( 0 bình chọn )

  Bài Toán
  https://baitoan.com
  Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
  Ý kiến bạn đọc (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Bài cùng chuyên mục
  Bài viết mới
  Xem thêm