Toán lớp 7

Một số bài toán lớp 7 hay

1827
Nội dung bài viết

  Baitoan.com gửi tới các em học sinh lớp 7 một số bài toán hay giúp các em rèn luyện kỹ năng môn Toán được tốt.

  Bài 1. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc  của đa thức.

  a. 3y(x2– xy) – 7x2(y + xy)

  b. 4x3yz – 4xy2z2 – (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.

  Bài 2. Cho các đa thức :

  A = 4x2 – 5xy + 3y2;

  B = 3x2 +2xy + y2;

  C = – x2 + 3xy + 2y2

  Tính: A + B + C;                     B – C – A;                     C- A – B.

  Bài 3: Tìm đa tức M, biết:

  a. M + ( 5x2 – 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

  b. M – (3xy – 4y2) = x2 -7xy + 8y2

  c. (25x2y – 13 xy2 + y3) – M = 11x2y – 2y2;

  d. M + ( 12x4 – 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

  Bài 4: Cho các đa thức :

  A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2– 7

  B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

  C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

  Tính: A(x) + B(x);                   B(x) + C(x);                   A(x) + C(x)

  A(x) + B(x)- C(x);                   B(x) + C(x) – A(x);

  C(x) + A(x)  – B(x);                 A(x) + B(x) + C(x)

  Bài 5. Tìm một nghiệm của mỗi đa thức sau:

  a. f(x) = x3 – x2 +x -1

  b. g(x) = 11x3 + 5x2 + 4x + 10

  c. h(x) = -17x3 + 8x2 – 3x + 12.

  Bài 6. Tìm nghiệm của đa thức sau:

  a. x2 + 5x

  b. 3x2 – 4x

  c. 5x5 + 10x

  d. x3 + 27

  Bài 7. Cho đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 – 6x – 5

  Trong các số sau: 1, -1, 5, -5 số nào là nghiệm của đa thức f(x)

  Bài 8. Cho hai đa thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

  Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

  Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

  Bài 9. Cho đa thức: Q(x) = ax2  + bx + c

  a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

  b. Biết Q(x) = 0 với mọi x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

  Bài 10. Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 5cm, BC = 13. Ba đường trung tuyến AM, BN, CE cắt nhau tại O.

  a. Tính AM, BN, CE.

  b. Tính diện tích tam giác BOC.

  0 ( 0 bình chọn )

  Bài Toán
  https://baitoan.com
  Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
  Ý kiến bạn đọc (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Bài cùng chuyên mục
  Bài viết mới
  Xem thêm