Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Chuyên mục: Tiểu học

Tổng hợp các bài toán dành cho học sinh cấp tiểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 với những câu đố về Toán học, bài tập cơ bản và nâng cao.

Bài toán thuyền chở khách du lịch – Toán tiểu học nâng cao

Bài toán: Một đoàn khách du lịch muốn qua sông bằng những thuyền thúng nhỏ. Nếu mỗi thuyền chở 4 người khách thì thiếu một thuyền. Nếu mỗi thuyền chỏ 5 người khách thì thừa 1 thuyền. Hỏi đoàn khách đó có bao nhiêu người? Giải: Nếu mỗi thuyền chở 4 người khách thì thiếu […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán