Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán lớp 8: Cho x+y = 3 và x.y = 2 tính x^3-y^3

Bài toán lớp 8: Cho x+y = 3 và x.y = 2 tính x^3-y^3

Xem đáp án (click):

Gợi ý giải:
Áp dụng hằng đẳng thức:

(x-y)^2=x^2-2xy+y^2 để tính x-y

x^3-y^3=(x-y)(x^2+xy+y^2)=(x-y)[(x-y)^2+3xy]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán