Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán điền các ký hiệu + , − , × , ÷ và dấu ngoặc (nếu cần) để 2 vế bằng nhau

Nội dung bài toán: Điền các ký hiệu + , − , × , ÷ và dấu ngoặc (nếu cần) để 2 vế bằng nhau:

9 8 7 6 4 3 = 2016

Lưu ý: Chỉ dùng các phép tính + , − , × , ÷ và mỗi phép tính có thể không dùng hoặc dùng bao nhiêu lần cũng được.

Xem đáp án tại đây:

9x8x7x(5-4+3)=2016

12 Comments

Add a Comment
  1. đáp án là 99

  2. 99 vì là 2×3=6+1=7
    Vậy điongf nghĩa với việclaf mỗi lần nhân sè cộng 1số lẻ vào và ssoos lả được ccongj sẽ tăng dần theo từng phép tính

  3. 91110 đó là kinh nghiệm của mình, ai thấy đúng thì nhớ like nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán