Toán lớp 1

48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

2473
Nội dung bài viết

  48 bài tập toán ôn hè dành cho học sinh học hết lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2. Giúp các em ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán đạt kết quả cao nhất.

  Bài 1: Điền dấu , – thích hợp vào ô trống

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 2:Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

  Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp :

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2Bài 5 :  số ?

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 6:  Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang , theo cột dọc , theo đường chéo của hình vuông có các kết quả đều như nhau

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 7: Hình vẽ trên có …………………..tam giác

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Đó là các tam giác…………………

  …………………………………………………….

  Bài 8: Đọc tên các điểm đoạn thẳng có trong hình vẽ sau

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Có ………..điểm

  Là các điểm…………………………..

  Có ………. đoạn thẳng

  Là các đoạn thẳng …………………………………

  …………………………………………………………….

  Bài 9: Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong đường tròn và 4 điểm ở ngoài hình tam giác

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 10 *:Con gà mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. bạn An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng . Hỏi con gà đó đã đẻ được mấy quả trứng ?

  Bài 11 *:Hè vừa rồi ,bạn Bình về thăm ong bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày . Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày ?

  Bài 12 *: An có ít hơn Bình 4 hòn bi , Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi . Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi .

  Bài 12 *:Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại . An nhiều tuổi hơn Hương . Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan ?

  Bài 13 *: Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi đen . Anh cho em 5 hòn bi . Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi

  Bài 14 *: Điền số thích hợp vào chỗ trống

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 15 *: Lớp 2 A có 15 học sinh giỏi . Lớp 2 B có ít hơn lớp 2 A là 4 học sinh giỏi . Lớp 2 C có ít hơn lớp 2 A là 3 học sinh giỏi . Tính số học sinh giỏi của 3 lớp đó ?

  Bài 16*: Nhà bạn Nam nuôi vịt , ngan , ngỗng . Có 36 con vịt , số ngan ít hơn số vịt 6 con , số ngỗng ít hơn số ngan 10 con . Hỏi nhà bạn Nam có tất cả bao nhiêu con vịt , con ngan ?

  Bài 17*: Có 3 loại bi màu xanh , đỏ , vàng đựng trong túi . Biết rằng toàn bộ số bi trong túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 5 viên . Só bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên . Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi ?

  Bài 18*: Điền dấu <, >, = vào ô trống

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 19*: Cho số có 2 chữ số , mà chữ số hàng chục thì lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5 . Tính tổng 2 chữ số của nó .

  Bài 20: Nối các điểm dưới đây để được 5 đoạn thẳng sao cho các đoạn thẳng không cắt nhau

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 21: Em hãy nghĩ một số nào đó từ 1 đến 7 . Em cộng số đó với 3 , được bao nhiêu đem trừ đi 1 rồi lại trừ tiếp số đã nghĩ . Kết quả cuối cùng bằng 2, có đúng không ?

  Bài 22: Hùng hỏi Dũng : “ Em bé của bạn mấy tuổi rồi ? ” Dũng đáp “ Nếu bỏ chữ số là số nhỏ nhất có một chữ số ở số nhỏ nhất có 2 chữ số thì được tuổi em mình ’’. Hỏi em bé của Dũng mấy tuổi?

  Bài 23: Trên cành cao có 25 con chim đậu, cành dưới có 11 con chim đậu. Có 4 con chim bay từ cành trên xuống cành dưới đậu. Hỏi cành trên còn lại bao nhiêu con chim đậu, cành dưới còn lại bao nhiêu con chim đậu?

  Bài 24: Vẽ 5 điểm trong đó có 3 điểm ở ngoài hình tròn và có 4 điểm ở ngoài hình vuông

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 25: Với ba chữ số 3,2,5 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó

  Bài 26: Với ba chữ số 0,2,5 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó

  Bài 27: Tìm tất cả các số có 2 chữ số với 2 chữ số giống nhau

  Bài 28: Nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 29:  Mẹ đi chợ về lúc 8 giờ sáng , bố đi làm về lúc 11 giờ . Hỏi bố với mẹ ai đi về nhà sớm hơn và sớm hơn người kia mấy giờ ?

  Bài 30: Hùng đi học lúc 6 giờ sáng , Dũng đi học lúc 7 giờ sáng .Hỏi ai đi học muộn hơn ? Đi muộn hơn bạn kia mấy giờ ?

  Bài 31: Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong hình tròn và có 4 điểm nằm ngoài hình tam giác

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 32:  Vẽ 5 điểm ở trong hình tròn và ở ngoài tam giác

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 33: Cho các số 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả bằng 70.

  Bài 34: Cho các số 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi lấy số lớn trừ đi số bé thì có kết quả là 50

  Bài 35: Có ….. đoạn thẳng

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Tên các đoạn thẳng đó là :……………………………………………………………………………………………

  Bài 36 : Bình hỏi Minh : “ Năm nay chị bao nhiêu tuổi ? ” Minh đáp : “Tuổi mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi . Mình kém chị mình 4 tuổi” Hỏi chị của Minh năm nay bao nhiêu tuổi ?

  Bài 37: Tìm 5 số khác nhau mà khi cộng lại có kết quả bằng 10

  Bài 38: Một nhóm học sinh đi đến trường . Bạn đi đầu đi trước 2 bạn , bạn đi giữa đi giữa 2 bạn , bạn đi sau đi sau 2 bạn , Hỏi nhóm đó có mấy bạn ?

  Bài 39: Tìm hai số mà khi cộng lại thì bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số . Nếu lấy số lớn trừ đi số bé thì kết quả cũng bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số

  Bài 40: Tìm hai số mà nếu đem cộng lại thì có kết quả bằng số lớn nhất có một chữ số .Nếu lấy số lớn trừ số bé thì kết quả cũng bằng số lớn nhất có một chữ số.

  Bài 41: Vẽ 4 điểm ở trong hình  tam giác , trong đó có 2 điểm ở ngoài hình tròn

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 42: Hãy vẽ 5 điểm trong đó  có 3 điểm ở ngoài hình tròn và 4 điểm ở trong hình vuông

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Bài 43: Nếu mẹ cho Dũng thêm 3 viên kẹo thì Dũng có tất cả 10 viên kẹo . Hỏi Dũng có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?

  Bài 44: Lan cho Hồng 5 quyển sách , Lan còn lại 12 quyển sách .Hỏi Lan có bao nhiêu quyển sách

  Bài 45: Toàn có một số bi xanh và đỏ . Biết rằng số bi của Toàn bé hơn 10 . Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 . Hãy tính xem Toàn có bao nhiêu bi xanh , bao nhiêu bi đỏ ?

  Bài 46: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Có ……..hình tam giác

  Là những tam giác …………………………………

  …………………………………………………………….

  Bài 47: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm , bao nhiêu đoạn thẳng ?

  48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  Có ……………điểm

  Là những đoạn thẳng ……………………….

  ……………………………………………………..

  ……………………………………………………..

  Có ……………thẳng

  Là những đoạn thẳng………………………….

  ……………………………………………………….

  Bài 48:Số chẵn chục liền trước  Số chẵn chục đã biết  Số chẵn chục liền sau48 bài tập toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  0 ( 0 bình chọn )

  Bài Toán
  https://baitoan.com
  Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
  Ý kiến bạn đọc (1)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Bài cùng chuyên mục
  Bài viết mới
  Xem thêm