Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Bài toán tư duy cho học sinh lớp 4

Bài toán: Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi anh, 6 năm sau tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi em. Hỏi anh hơn em bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án (click):

Lời giải:
Vẽ sơ đồ:
Anh. /…./
Mẹ lúc đó /…./…./…./
Mẹ 6 năm s. /…./2/…./2/…./2
Em 6 năm s /…./2
Anh 6 năm s/…./6
Vậy anh hơn em 6-2=4 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Baitoan.com © 2008 Bài Toán