Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Chuyên mục: Tiểu học

Tổng hợp các bài toán dành cho học sinh cấp tiểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 với những câu đố về Toán học, bài tập cơ bản và nâng cao.

Giải một bài toán khó áp dụng tính chia hết – Toán nâng cao lớp 4

Baitoan.com chia sẻ tới các bạn cách áp dụng dấu hiệu chia hết đã học ở lớp 4 để giải một bài toán khó. Trong bài viết này là dấu hiệu chia hết cho 5 và 9. Bài toán: Tìm số có 5 chữ số . Biết . Giải: Lưu ý rằng 45 chia hết […]

Giải bài toán tính diện tích phần tô đen – Toán nâng cao lớp 5

Bài toán: Trong hình vẽ dưới đây, diện tích của tam giác ABC bằng 5cm² , AE = ED và BD = 2DC. Hãy tính diện tích phần tô đen. Giải: s.ABF=s.DBF (Chung đáy BF, chiều cao tương ứng bằng nhau) s.AEF=s.DEF => s.đen = s.ABF s.FDC=1/2s.DBF = 1/2s.ABF = 1/2s.đen s.ABC = s.ABF+s.DBF+s.FDC = […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán