Toán lớp 1

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 1

Bộ đề ôn tập hè môn Toán dành cho học sinh lớp 1 với các dạng bài tập cộng trừ không nhớ, so sánh lớn bé, đếm hình, vẽ đoạn thẳng, toán có lời văn.

2096

Đề ôn tập hè Toán lớp 1 số 1

Bài 1: Tính nhẩm:

3 +   7 + 12 = …… 87 – 80 + 10 = ….. 55 – 45 +   5 = …..
4 + 13 + 20 = …… 30 + 30 + 33 = ….. 79 – 29 – 40 = …..

Bài 2:

a) Khoanh vào số bé nhất: 60 ; 75 ;   8 ; 32 ; 58 ;   7 ; 10

b) Khoanh vào số lớn nhất: 10 ; 24 ; 99 ; 9 ; 11 ; 90 ; 78

Bài 3: Hà làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Số?

27 – …… = 20 …… + 14 = 15

Đề ôn tập hè Toán lớp 1 số 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

6 + 22 87 – 84 14 + 14 55 – 35 10 – 8
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 2: Viết các số 84, 15, 6 , 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………

Bài 3: Lớp em có 38 bạn, trong đó có 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số từ 45 đến 51: ………………………………………………………………………..

Đề ôn tập hè Toán lớp 1 số 3

Bài 1: Tính nhẩm:

99 – 90 + 1 = …… 70 – 60 –   5 = ….. 60 + 5 – 4 = ……
77 – 70 + 3 = …… 30 + 30 + 30 = ….. 2 + 8 + 13 = ……

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

  8 + 20 …… 15 + 13 67 – 60 …… 13 –   2
66 – 55 …… 10 +   2 24 – 14 …… 28 – 18

Bài 3: Hoa có 15 quyển vở, Hoa được mẹ cho 2 chục quyển nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 1

Có …… điểm.

Có …… hình vuông.

Có …… hình tam giác.

Đề ôn tập hè Toán lớp 1 số 4

Bài 1: Đọc các số:

79: ……………………………. 21: …………………………….
45: ……………………………. 57: …………………………….

Bài 2: Tính:

95 – 75 = …… 10 cm + 15 cm = ………
50 + 40 = …… 60 cm – 50 cm = ………
76 – 70 = ……   5 cm + 23 cm = ………

Bài 3: Nhà Mai nuôi 27 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 17 con gà. Hỏi nhà Mai nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Bài 4: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 4 cm. Vẽ tiếp đoạn thẳng NP dài 6 cm để được đoạn thẳng MP dài 10 cm

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Đề ôn tập hè Toán lớp 1 số 5

Bài 1:Tính:

77 – 66 = …… 12 + 13 = …… 8 + 30 = ……
58 –   5 = …… 95 – 50 = …… 33 + 3 = ……

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

86 – 56 17 + 21 10 – 4 2 + 12 88 – 77
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 3: Cho hình vẽ:

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 1

Có …. đoạn thẳng.

Có …. hình vuông.

Có …. hình tam giác.
Bài 4: Viết các số bé hơn 20 và lớn hơn 10:

……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm:

……………………………………………………………………….

Đề ôn tập hè Toán lớp 1 số 6

Bài 1: Đọc các số:

55: …………………………….   5: …………………………….
79: ……………………………. 44: …………………………….

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

65 –   5 …… 61           8 …… 18 – 13
30 + 20 …… 57 – 7 95 – 60 …… 65 – 25

Bài 3: Mẹ Lan mua 1 chục quả trứng, mẹ mua thêm 8 quả nữa. Hỏi mẹ Lan mua tất cả bao nhiêu quả trứng?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số 64, 35, 54, 46, 21, 12, 59 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………..
b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………..

*Link tải tài liệu: Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 1.docx

1 ( 2 bình chọn )

Bài Toán
https://baitoan.com
Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
Ý kiến bạn đọc (2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục
Bài viết mới
Xem thêm