Baitoan.com

Những bài Toán hay nhất

Chuyên mục: Tiểu học

Tổng hợp các bài toán dành cho học sinh cấp tiểu học các lớp 1, 2, 3, 4, 5 với những câu đố về Toán học, bài tập cơ bản và nâng cao.

Bài toán tìm số quyển truyện của thư viện – Toán nâng cao tiểu học

Bài toán: Đầu năm học, thư viện trường Tiểu học Ngọc Vân đã được cấp một số quyển truyện và đã phát cho các khối lớp mượn. Khối Năm mượn 1/3 số quyển truyện và thêm 24 quyển. Khối bốn mượn 1/3 số quyển truyện và thêm 8 quyển. Khối Ba mượn số quyển truyện […]

Bài toán tính diện tích sân trường – Toán nâng cao lớp 4

Bài toán: Sân trường của hợp tác xã hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chuẩn bị cho vụ chiêm người ta mở rộng thêm sân về 3 phía trước mặt (chiều dài sân), bên phải, bên trái, mỗi phía thêm 3m. Như vậy sân sẽ rộng thêm 120 m2. Hỏi diện tích […]

Baitoan.com © 2008 Bài Toán