Toán lớp 1

11 bài toán ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1

2253

1. Thực hiện các phép tính sau:
a.

11 bài toán ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1

b.

5 + 5 = … 7 + 2 = … 8 + 2 = …
6 + 4 = … 9 – 1 = … 10 – 2 = …
4 + 6 = … 9 – 8 = … 10 – 8 = …

2. Tính:

4 + 1 + 5 = … 8 + 2 – 7 = … 9 + 0 – 5 = …
10 – 6 +2 = … 10 – 5 – 3 = … 10 – 6 + 3 = …
8 – 2 + 4 = … 4 + 6 + 0 = … 10 + 0 – 2 = …

3. Điền vào chỗ trống:

8 + □ = 10 10 – □ = 4 9 = □ + 4
10 – □ = 8 6 + □ = 10 4 = 8 – □
□ + 3 = 9 9 – □ = 4 7 = □ + 3

4. Điền dấu (> ; < ; =) vào ô trống:

3 + 7 □ 10 9 □ 9 + 0 10 – 1 □ 1 + 9
4 + 3 □ 8 10 □ 9 + 1 8 – 6 □ 7 – 3
10 – 8 □ 2 8 □ 10 – 8 5 – 4 □ 10 – 6

5. Điền dấu (+ , –) vào ô trống:

4 □ 3 = 7 10 □ 6 = 4 3 □ 3 □ 3 = 3
6 □ 4 = 2 8 □ 3 = 5 5 □ 2 □ 3 = 4

6. Khoanh tròn vào số lớn nhất:

a/ 3, 7, 5, 9, 8

b/ 1, 6 , 8, 10, 2

7. Khoanh tròn vào số bé nhất:

a/ 6, 2, 10, 3, 1

b/ 9, 7, 0, 5, 4

8. Viết các số: 9, 5, 7, 3, 10

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………….

9. Viết phép tính thích hợp:

a/ Có: 8 con chim

Bay đi: 4 con chim.

Còn: …. con chim?

b/ Có: 5 con gà

Mua thêm: 4 con gà

Có tất cả: …. con gà?

c/ Có: 8 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn: … Quả bóng?

d/ Hà có: 5 nhãn vở

Lan có: 4 nhãn vở

Cả hai bạn: ….. nhãn vở?

10. Nhìn tranh viết phép tính thích hợp:

11 bài toán ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1

11 bài toán ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1                       11 bài toán ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1

11. Điền số và dấu để được phép tính đúng:

11 bài toán ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1

0 ( 0 bình chọn )

Bài Toán
https://baitoan.com
Baitoan.com chia sẻ các bài toán dành cho lứa tuổi mầm non, Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và những bài toán khác.
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục
Bài viết mới
Xem thêm