Toán lớp 11

Bài tập phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác có lời giải

29/09/2020 10:17 2222

Bài tập phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác lớp 11 có lời giải kèm theo.

Bài tập phương trình bậc nhất đối với sinX và cosX có lời giải

29/09/2020 10:06 2169

Dạng bài tập phương trình bậc nhất đối với sinX và cosX là dạng bài tập phương trình lượng giác cơ bản mà học sinh lớp 11 phải làm được.

Kết nối với chúng tôi

Nhiều người đọc

Chủ đề