Toán lớp 12

Bài toán tìm cực trị của hàm số có lời giải

452

Ví dụ tìm cực trị của hàm số bằng 2 cách:

Bài toán tìm cực trị của hàm số có lời giải
Bài toán tìm cực trị của hàm số có lời giải

Toán lớp 12Trung học phổ thông

Bài toán tìm cực trị của hàm số

583

Để giải quyết được các bài toán về tìm cực trị của hàm số thì các bạn cần phải nắm vững được các quy tắc dưới đây.

1. Quy tắc 1: 

Bài toán tìm cực trị của hàm số

2. Quy tắc 2: Áp dụng cho hàm số bậc cao, hàm lượng giác

Bài toán tìm cực trị của hàm số-1

3. Một số dạng bài toán thường gặp

– Dạng 1: Biện luận số cực trị

Bài toán tìm cực trị của hàm số-2

– Dạng 2: Tìm điều kiện để hàm số có CĐ, CT sao cho hoành độ thỏa mãn tính chất cho trước

Bài toán tìm cực trị của hàm số-3

Bài toán tìm cực trị của hàm số-4

– Dạng 3: Tìm điều kiện hàm số có CĐ, CT sao cho đường thẳng qua CĐ, CT thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài toán tìm cực trị của hàm số-5

*Phương pháp chung:

Bài toán tìm cực trị của hàm số-6

– Dạng 4: Bài toán liên quan đến vị trí của CĐ, CT

Bài toán tìm cực trị của hàm số-7

*Phương pháp chung:

Bài toán tìm cực trị của hàm số-8

– Dạng 5: Bài toán liên quan đến tọa độ CĐ, CT

Bài toán tìm cực trị của hàm số-9