Toán lớp 12Trung học phổ thông

Bài toán khảo sát hàm số bậc 3

1227

Hàm số bậc 3 là hàm số có dạng y = ax3+bx2+cx+d. Baitoan.com sẽ hướng dẫn các bạn khảo sát hàm số bậc 3 qua ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1: Khảo sát hàm số y = x3 + 3x2 – 4
Bài toán khảo sát hàm số bậc 3

Bài toán khảo sát hàm số bậc 3-1

*Chú ý: 4 dạng đồ thị của hàm số bậc ba

Bài toán khảo sát hàm số bậc 3-2