Trung học phổ thông

Sử dụng BĐT Cauchy để chứng minh BĐT lượng giác

713

Bất đẳng thức Cauchy (AM-GM hay Cô si) được sử dụng rất rộng rãi trong các bài toán chứng minh BĐT lượng giác. Cùng tham khảo các ví dụ dưới đây.

Chú ý là BĐT Cosi chỉ áp dụng với số thực không âm.

Sử dụng BĐT Cauchy để chứng minh BĐT lượng giác

Sử dụng BĐT Cauchy để chứng minh BĐT lượng giác-1