Mầm non

Vài bài tập dạy bé mầm non cách xác định vị trí

Xác định vị trí (ở trong, ở ngoài, nằm trên, nằm dưới, nằm giữa...) là một trong những bài tập tư duy cần phải dạy cho các bé ở lứa tuổi mầm non.

1106

Cha mẹ, thầy cô hãy chỉ vào từng bức ảnh và hỏi bé.

Vài bài tập dạy bé mầm non cách xác định vị trí

Vài bài tập dạy bé mầm non cách xác định vị trí-1

Vài bài tập dạy bé mầm non cách xác định vị trí-2